De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verbod op asbestdaken. Eind 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland gesaneerd zijn. ‘We zijn hier heel blij mee, want er is nu eindelijk geen twijfel meer over het verbod. Daar hebben we hard voor gelobbyd.’ reageert Gelders milieu gedeputeerde Bea Schouten.

De lichten staan op groen

‘Belangrijk ook dat onnodige regels worden versoepeld en dat er steun komt voor minder draagkrachtigen.’ In Gelderland moet de komende 6 jaar nog ongeveer 23 miljoen vierkante meter asbestdak weggehaald worden. Schouten: Dit is een forse opgave, maar we zijn al goed op weg en de lichten staan nu op groen. Samen kunnen we Nederland asbestdakenvrij maken.’

Blijven versnellen

Schouten: ‘We zijn goed op weg, maar we moeten blijven versnellen. Gelukkig lijkt dat ook te gebeuren. Een belangrijk knelpunt is de groep mensen die de sanering van hun daken niet kan betalen. Zij moeten echt geholpen worden. Staatssecretaris van Veldhoven heeft inmiddels toegezegd met een financiële regeling te komen en de Tweede Kamer wil nog dit jaar meer informatie hierover krijgen.’

Asbest gratis wegbrengen

Ook andere knelpunten worden opgepakt. Staatssecretaris Van Rijn gaat de regels voor de sanering van asbestdaken versoepelen. Daardoor wordt het makkelijker om daken te saneren. De Tweede Kamer wil dat particulieren kleine hoeveelheden asbest gratis weg kunnen brengen bij de gemeente. De staatssecretaris gaat hierover in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hierover komt in januari waarschijnlijk meer duidelijkheid.

Versnellingsplan Gelderland

Gelderland investeert €4 miljoen om de sanering van asbestdaken in Gelderland te versnellen. De provincie steunt daarmee bijvoorbeeld initiatieven zoals de Asbesttrein en de Asbestschakel. Schouten: ‘Ik kom later dit jaar nog met een Statenbrief met de stand van zaken in Gelderland en wat er eventueel nog extra nodig is voor de versnelling van de sanering van asbestdaken.’

Website voor gemeenten

Gemeenten, omgevingsdiensten en saneringsbedrijven spelen een belangrijke rol in de sanering van asbestdaken. Om hen te ondersteunen heeft de provincie een website Asbestdaken gelanceerd voor diverse plannen van aanpak, richtlijnen en voorlichtingsmaterialen. Daarbij heeft de VNG een digitale gereedschapskist samengesteld voor gemeenten.

bron: Provincie Gelderland